Sümerler İlklerin Medeniyeti

4000 ve 2000 yılları arasında Milat, Mezopotamya’da Sümerler olarak adlandırılan muazzam bir medeniyete sahipti. Bu medeniyet, Elamitler tarafından yok edilene kadar sahip olduğu icat ve icatlarla geleneğin adını altın harflerle yazdırdı.

Sümerler Mezopotamya’da kurulduğunda, bu uygarlığın en önemli şehirleri Lagash, Uruk, Endu, Kalde ve Kaş’tır. Krallıklarına patesi adı verirlerdi. Doğa, güçlerine çok fazla inanan bir toplumdur.

Tanrılar vardı, ama en ünlü tanrılar Anu Sky tanrısı, yeryüzündeki Enlil tanrısı ve Enki Okyanus tanrısı idi. En önemli sanat eserleri zigguratlardı.nBu medeniyet tarihin ve evriminin seyrini nasıl ve kim tarafından değiştirecekti? Sümerler hakkında en gizemli sorulardan biri bu soru olabilir.

İnsanlık siyah çağlarda yaşadığı için Sümer adlı bir medeniyet kuruldu ve Mezopotamya’dan sonra ortaya çıkan sayısız medeniyetin temellerini attı. Dahası, Sümerlerin kökenleri Mezopotamya’ya özgü değildi. Bazı insanlar Orta Asya’dan geldi ve buraya yerleşti. Sümer, bilinen ilk tarih medeniyeti, ilk devlet ve ilk sosyal toplumdur.

Sümerler tarihin başlangıç ​​noktası olarak kabul edilir. İlk kültürel eserlerini ve yazılarını ortaya çıkararak medeniyeti insanlara sunan efsanevi bir toplumdur. Yazma ve astronomi ilk olarak Mezopotamya’daki Sümerler tarafından ortaya çıkarıldı. Tekerlek, insanların tarih boyunca yapmış oldukları en önemli buluştur.

Tarihsel süreçte, günümüz otomobillerinin ortaya çıkmasına kadar, insanların kısa sürede uzun mesafelere gidip ağır yükleri kolayca taşıyabilecekleri bu şekilde ortaya çıktı. Bu önemli buluş Sümer uygarlığına aittir.

Sümer Medeniyeti ve Teknoloji

Sümerler günümüz teknolojisi ve icatlarının temellerini attılar.Sümerler uygarlıklarını kurduğunda, tüm Mezopotamya’da kalabalık kitlelerde yaşadılar.O zaman başka bir medeniyet yoktu.cBu nedenle, Sümerler gibi kalabalık bir topluluğa meydan okuyacak veya tehdit edecek bir rakip yoktu.cBu, Sümerlerin sosyal, kültürel, dini ve bilimsel açıdan nicelik kazanmasını mümkün kıldı.cSanat eserlerine zaten çok güçlü kültürlerini yansıtarak heykel ve kaya resimleri yapabildiler.Büyük yapılar inşa ederek güçlü yapılar inşa ederler.

Yerleştikleri alanlarda modern bir sulama sistemi inşa ettiler ve kanallar, barajlar ve barajlar inşa ettiler. Öylesine gelişmişlerdi ki, bataklıkları istedikleri yerde kurutabilirler. Düzenli bir sulama sistemi kurarak tarımı geliştirdiler. Öküz ve pulluk tarlaları yetiştiriyorlardı. Sümerlerin en önemli icatlarının literatürde bulunması muhtemeldir.

Herkes yazının bugün ne kadar önemli olduğunu biliyor. Metin bilgiyi kalıcı hale getirir ve daha fazla insana ulaşabilir. Sümerliler yaşarken, tanıdıkları bilgileri, kendilerinden sonra gelecek insanlara en doğru şekilde iletmek için bulmuşlar ve kil tabletleri yazarak bilgilerini kalıcı hale getirmişlerdir. Bugün bile, bu mektupların önemi çok büyük.

Yapılan her kazıda, her keşifte Sümerlilere ait yazılar sayesinde, binlerce yıl önce neler olduğu ve ne tür bir yaşam olduğu gibi birçok sorunun cevabını öğrenebiliriz. En önemlisi, Sümer uygarlığının nasıl gelişmiş ve bilgili bir uygarlık olduğunu anlıyoruz. Tarih hakkında daha doğru ve net bilgi alıyoruz.

Sümerler hakkında öğrendiğimiz her yeni bilgiden biraz şaşırdık. Bu kadar ileri bir toplum ne yapmıştı, Mezopotamya ortaya çıktı. Sümerler bilim ve teknoloji tarihinin çok ötesindeydi. Aynı zamanda, diğer coğrafyalarda yaşayan toplulukların çok ötesindeydiler.

Öyle ki, bu toplumlar barınaklarda ve şehirlerde henüz tam olarak yaşamaya başlamamıştır. Şehir hayatı ve yerleşik topluluklar nispeten ilkel koşullarda hayatlarını sürdürdüler. Bununla birlikte, Sümerler kaseler, saksılar, kazanlar, ekmek pişirme tandemleri gibi ev eşyaları yapmayı başardılar.

Sümerler de sert madenleri işleyebiliyorlardı. Bu şekilde, sofistike bir yapı tekniği kullanarak taş, kerpiç ve tuğlalar inşa edebiliyorlardı ve üç katlı iki ev inşa edebiliyorlardı. Matematik ve Geometri üsleri Sümer uygarlığını ele geçirmiştir.

Sümerler matematik temelli dört süreç bulurlar. Önce çemberin alanını hesaplayan Sümer uygarlığı. Zamanın yanı sıra hepsinin de hesaplanmasında büyük başarıya sahip sofistike bir takvim kullandılar. Sümerler şüphesiz tarihte ilkleri olan bir medeniyetti. Sümerler tarafından ilk önce birçok şey keşfedildi, icat edildi, uygulandı ve kullanıldı.

Sümerlerin başlangıcına kısaca bakalım.

 • Mezopotamya’da kurulan ilk devlet Sümerlerdir.
 •  Tarihte Sümerler ilk şehir devletlerini kurdu.
 • Mezopotamya’da ilk politik birlik sağlayan Sümerlerdi.
 • İlk ordu Sümerler tarafından kuruldu.
 • Tekerleği ilk kez icat eden Sümerler.
 • Sümerler tarihte ilk kez savaş arabaları kullandılar.
 • Yazı ilk olarak Sümerler tarafından tarihte kullanılmıştır.
 • Tırnakların yazılmasını icat eden Sümerler, böylece tarihin tarihine başladılar.
 • Bilinen en eski yasalar Sümerlere aittir.
 • Tarihteki ilk sosyal örgüt Mezopotamya’da görüldü.
 • Sümerler, mimaride ilk sütunları, kemerleri ve kubbeleri kullanmıştır.
 • Astronomi ilk olarak Sümerlerde ortaya çıktı.
 • Sümerler astronomi konusunda çok ileri seviyededir.
 • İlk kez güneşi ve ayçiçeklerini düzenli olarak hesaplayan Sümerler.
 • Tarihte ilk kez Sümerler Güneş Saati’ni kullandılar.
 • Sümerler, bilim alanındaki çalışmalarında inisiyatif almıştır.
 • Ay 30, yıl 360 gündür.
 • Gece ve gündüz 12 saate ayrılmıştır.
 • Bir yıl 12 ay olarak hesaplanır.
 • Ay ve Güneş tutulmayı hesapladı.
 • Aritmetik ve geometrinin temellerini yükseltir.
 • Çarpışma ve bölme kararları buldular.
 • Çemberin 360 derece vardır.

Burada saymayı unuttuk, Sümer’in imzaladığı birçok buluşu kaçırdım. Bütün bu keşifler ve keşifler Sümerler’i belki de tarihin en önemli medeniyeti haline getiriyor. Sümer uygarlığı olmadan, belki de bugünün teknolojisinden çok daha geç bir tarihe ulaşabilirdik. Bununla birlikte, Sümerler’deki tabletler de güneş sistemi ve gezegenlerin görüntülerini içeriyordu. Sümerler binlerce yıl önce güneş sistemindeki gezegenlerin yerini ve bilgisini biliyorlardı.

Ancak burada dikkate değer bir fark var. Bugün bile bilmediğimiz ve keşfetmediğimiz bir gezegen gösteriliyor. Tabletler, bu gezegende yaşayan Anunnaklar hakkında konuşuyor. Bu topraktan inenlere söylenir. Resimlerde, günümüz astronotları gibi giyinmiş yarı insan yarı yaratıkları olarak tasvir ediliyorlar.

İlgini Çekebilir : Andromeda Galaksisi’nin Adı Nereden Geliyor

Heykeller bile yapıldı.

Cennetten gelenler, Sümerlerin kendilerini tanrı olarak gördükleri şeylerdir. Tabletlere göre, güneş sisteminde birkaç bin yılda bir bahsedilen bu gezegen dünyaya yaklaşıyor ve ondan gelen yaratıklar gezegenlerini, özellikle altın yapacak değerli metalleri almaya geliyorlar. Kıymetli metalleri kendileri alırlarken, bilgilerini dünyada yaşayan insanlara aktarır ve yeni şeyler öğretir. Böylece Sümerler çağdan geçti ve her şeyin mucidi haline gelen gelişmiş bir medeniyet haline geldi. Gökyüzünden inen Sümerler, tabletlerinde her zaman bahsettiklerini ve tanıklık ettiklerini söyledikleri kişilerden çok etkilendiler. Eserlerinde kendilerini tanrılarına altın ve yemek verdiği şeklinde tasvir ettiler.

Sümer medeniyetinin binlerce yıl önce yaptığı keşiflerin ve keşiflerin şimdi haklı olması bizi korkutabilir. Çünkü güneş sisteminde sözü edilen gezegeni keşfetmedik. Gerçekler doğruysa, bu gezegen bir gün içinde dünyaya tekrar yaklaşacak ve gezegendeki varlıklar bir kez daha dünyayı ziyaret edecek. Tabii ki, henüz herhangi bir kanıtımız veya kanıtımız olmadığından, Sümerlerin bu konuda bir hipotez olarak söylediklerini ve yazdıklarını varsayıyoruz.

Ancak güneş sistemindeki bazı gezegenlerin son günlerde tam olarak keşfedildiği göz önüne alındığında, binlerce yıl önce yaşayan bir medeniyetin bu gezegenleri nasıl bildiğinden şüphe edebiliriz. Dünya dışı varlıklar Sümer medeniyetinde yaşayan insanlara bir şekilde yardımcı oldular mı ve bu keşifleri, bilgileri aktardılar mı yoksa kendi başlarına öğrendiler mi?

Sümerlerin yazılarında gökten gelen tanrılar gerçekten var mıydı? Dünyanın dışından geldiniz ve size söylendiği gibi insanlarla iletişim kurdunuz mu?  Yoksa tabletler yanlış mı? Yoksa tüm Sümerlerin hayal gücü müydü?

Bu soruların cevaplarını tam olarak bilmememize rağmen, Sümerlerin ulaştığı gelişme düzeyi döneme göre çok büyük ve büyüleyici.

Daha Fazla Oku : Leonardo da Vinci Hayatı Eserleri ve Sırları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.