Kullanım Sözleşmesi

bilgilendin.com Site Genel Kuralları ve Kullanım Sözleşmesi

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK
Amaç
MADDE 1-
(1) Bu kuralların amacı ; forumun (bilgilendin.com ) genel işleyişini ve üyelerin forum içerisindeki her türlü paylaşım ile ticari işleri Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri esas olmak kaydıyla işbu kurallara göre düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
 (1) Bu kuralların kapsamı; üyeler; tüm paylaşımları, mesajları, oluşturdukları konuların içerikleri ve ticari ilişkileridir.

Tanımlamalar
MADDE 3-
(1) Kuralların uygulanmasında; platform ve forum tanımları bilgilendin.com u ifade eder.

Üyelerin Sorumlulukları
MADDE 4-
 (1) Bu platforma kayıtlı olan her üye; yazdığı iletilerden, özel mesajlarından, paylaşımlardan, oluşturdukları konuların içeriklerden ve ticari işlerden sorumludur.

(2) Üyelerin sitede belirlediği giriş şifresinin güvenliğini sağlamaları bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine tabidir.

T.C. Mevzuatına aykırı haller
MADDE 5-
 (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun/yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, ticari eylemlerde bulunulamaz ve paylaşım yapılamaz.

Hukuka aykırılık ve hukuki uyuşmazlıklarda bilgilendin.com’un sorumluluğu
MADDE 6-
 (1) 5.maddenin 1. fıkrasına göre ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırı eylem veya hukuki uyuşmazlık durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) kapsamında; adli/kolluk makamlarına sunulmak üzere tüm veriler (Log kayıtları, Üye profilinde kayıtlı ise T.C Kimlik bilgisi, İsim, Soyisim, Cep telefon numarası ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ
Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7-
 (1) Sitede bilgi verme niteliğine haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış konuya bu niteliklere sahip ve konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) Sitedeki ileti sayısını artırma güdüsü ile hareket edilmesi halinde;

Üyenin konuları, mesajları silinerek uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketine devamı tespit edilirse üye; 1 ila 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller
MADDE 9-
 (1) Her üye toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen mesajlar yazmakla bu kurallara uygun içerikler oluşturmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin 1. Fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket eden üyeler 2 ila 3 ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar
MADDE 10-
 (1) Site Kullanıcıları açtıkları konularda, içeriklerde, mesajlarda aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde kullanıcıya 1 aydan az olmamak üzere siteden uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı suç teşkil eden her türlü içerik.
b) 957 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan paylaşılan download linkleri, müzik (mp3), film ve diğer fikir ve sanat eserleri.
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde katalog suçlarına ve genel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı
MADDE 11-
 (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek veya desteklemek amacıyla paylaşılamaz, yayınlanmış haber konularına bu amaçla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplum veya dünya nezdinde infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli
MADDE 12-
 (1) Üyenin; sitedeki paylaşım ve iletilerinin tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazması yasaktır.

(2) kullanıcı, sitede bir konu içerisinde art arda 3 (üç) veya üzeri ileti yazamaz.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden üyenin iletisi düzenlenir ve kendisi uyarılır. Bu tutumun devam ettiği saptanırsa üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu tutumun ceza almasına rağmen değişmemesi halinde 5 günden az olmamak üzere forundan uzaklaştırılır.

ATATÜRK, Cumhurbaşkanı ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler
MADDE 13-
 (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı hareket edilmesi ve Türk Ceza Kanunu 299. Maddede hükmü bulunan ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçunun işlenmesi halinde; Cumhuriyet Başsavcılığına forum yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunulur ve 6. Madde hükümleri esas alınarak bilgileri adli/kolluk makamları ile paylaşılır.

(2) Üyeler, devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları yada diğer önemli 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşımda, iletide ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) Bu maddenin 1. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 1 aydan az olmamak üzere siteden uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçunun işlenmesi
MADDE 14-
 (1) sitede diğer kullanıcılara karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24. ve 25. Maddelerinde hükmü bulunan kişilik hakkına saldırı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine aykırı hakaret suçunun işlenmesi halinde;

Kullanıcının mesajları ve konuları uyarılmadan silinir ve üye 5 ila 90 gün süresince siteden uzaklaştırılır.

Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller
MADDE 15-
 (1) Bu platform dışında diğer iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşen hakaret fiili, kişilik haklarının ihlali gibi hallerde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Bu platform üzerinden haberleşip diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi planlanan ticari eylemlerde dolan-dırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu kanallardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

Reklam verenlerin hakları
MADDE 16-
 (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını gasp etmek amacıyla hileye teşvik edilemez, bu amaçla hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen kullanıcının iletileri silinir ve kullanıcı 10 ila 365 gün süresince siteden uzaklaştırılır

MADDE 17

Kişilerin kutsal değerlerine hakaret etme, kutsal değerler hakkında konu açma, toplum gözünde kutsallık kazanmış değerler hakkında yorum yapma veya tartışma ve misyoner faaliyetler gerçekleştirme durumunda ise kullanıcı tamamen engellenir. Siteye kayıt olan tüm kullanıcılar site kurallarını kabul etmiştir.